Τεχνικός κλιματισμού

Περιγραφή θέσης:
Ψυκτικός για service – κατασκευής μηχανημάτων.
Πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες:
Κάτοχος αντίστοιχου τίτλου σπουδών.
Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου (προαιρετικά δικύκλου).
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Εργοδηγού.
Πιστοποίηση διαχείρισης φθοριούχων ψυκτικών αερίων.
Οργάνωση, συνέπεια και ομαδικό πνεύμα.

Επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί:
Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Παροχές
Αποδοχές ανάλογες προσόντων
Εάν διαθέτεται τα προσόντα και σας ενδιαφέρει η θέση εργασίας, συμπληρώστε την φόρμα και επισυνάψτε το βιογραφικό σας. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx