Μηχανολόγος

Περιγραφή θέσης:
Μηχανολόγος για το τμήμα πωλήσεων
Πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες:
Κάτοχος αντίστοιχου τίτλου σπουδών ΠΕ , ΤΕΙ.
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία κλιματισμού η ψύξης.
Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου (προαιρετικά δικύκλου).
Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS OFFICE).
Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
Οργάνωση, συνέπεια και ομαδικό πνεύμα.

Επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί:
Πιστοποίηση διαχείρισης φθοριούχων ψυκτικών αερίων.
Σχεδιασμός 2D, 3D.
Κανονισμοί Ε.Ε

Παροχές
Αποδοχές ανάλογες προσόντων
Εάν διαθέτεται τα προσόντα και σας ενδιαφέρει η θέση εργασίας, συμπληρώστε την φόρμα και επισυνάψτε το βιογραφικό σας. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx