Ηλεκτρολόγος

Περιγραφή θέσης:
Κατασκευή πινάκων – καλωδίωση μηχανημάτων κλιματισμού.
Πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες:
Κατασκευή πινάκων και αυτοματισμών
Κάτοχος αντίστοιχου τίτλου σπουδών.
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
Οργάνωση, συνέπεια και ομαδικό πνεύμα.

Επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί:
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση κλιματισμού η ψύξης.
Σχεδιασμός CAD.
Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου (προαιρετικά δικύκλου).
Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Παροχές
Αποδοχές ανάλογες προσόντων
Εάν διαθέτεται τα προσόντα και σας ενδιαφέρει η θέση εργασίας, συμπληρώστε την φόρμα και επισυνάψτε το βιογραφικό σας. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx