Υπάλληλος γραφείου

Περιγραφή θέσης:
Γραμματέας
Πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες:
Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS OFFICE).
Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
Οργάνωση, συνέπεια και ομαδικό πνεύμα.
Κάτοχος τίτλου σπουδών.

Επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί:
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Γνώση λογισμικού SOFT1.

Παροχές
Αποδοχές ανάλογες προσόντων
Εάν διαθέτεται τα προσόντα και σας ενδιαφέρει η θέση εργασίας, συμπληρώστε την φόρμα και επισυνάψτε λεπτομερή βιογραφικό σας. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx