Εργάτες

Περιγραφή θέσης:
Εργάτης για συναρμόλογηση μηχανημάτων
Πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες:
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση παραγωγής μηχανημάτων.
Οργάνωση, συνέπεια και ομαδικό πνεύμα.

Επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί:
Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου (προαιρετικά δικύκλου).
Συσκευασία
Χειρισμός περονοφόρου οχήματος.
Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Παροχές
Αποδοχές ανάλογες προσόντων
Εάν διαθέτεται τα προσόντα και σας ενδιαφέρει η θέση εργασίας, συμπληρώστε την φόρμα και επισυνάψτε το βιογραφικό σας. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx