Βοηθός ψυκτικός

Περιγραφή θέσης:
Βοηθός ψυκτικός.
Πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες:
Κάτοχος αντίστοιχου τίτλου σπουδών.
Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου (προαιρετικά δικύκλου).
Οργάνωση, συνέπεια και ομαδικό πνεύμα.

Επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί:
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Πιστοποίηση διαχείρισης φθοριούχων ψυκτικών αερίων.

Παροχές
Αποδοχές ανάλογες προσόντων
Εάν διαθέτεται τα προσόντα και σας ενδιαφέρει η θέση εργασίας, συμπληρώστε την φόρμα και επισυνάψτε το βιογραφικό σας. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx