Τεχνικός κλιματισμού

Περιγραφή θέσης:
Ψυκτικός για service – κατασκευής μηχανημάτων.
Πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες:
Κάτοχος αντίστοιχου τίτλου σπουδών.
Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου (προαιρετικά δικύκλου).
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
Οργάνωση, συνέπεια και ομαδικό πνεύμα

Επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί:
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Εργοδηγού.
Πιστοποίηση διαχείρισης φθοριούχων ψυκτικών αερίων.
Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Παροχές
Αποδοχές ανάλογες προσόντων
Εάν διαθέτεται τα προσόντα και σας ενδιαφέρει η θέση εργασίας, συμπληρώστε την φόρμα και επισυνάψτε το βιογραφικό σας. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Κάντε αίτηση για αυτή τη θέση

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx